ข้อมูลหนังสือ
วชิระ มีทอง
621.9
การออกแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์
กทม. : ดีการพิมพ์, 2548
ข้อมูลสำเนา
เลขทะเบียน เลขสันหนังสือ สถานที่ สถานะ
9942621.9 วช. ฉ13Main Libraryดูที่ชั้น
9943621.9 วช.Main Libraryดูที่ชั้น
9944621.9 วช. ฉ2Main Libraryดูที่ชั้น
9945621.9 วช. ฉ3Main Libraryดูที่ชั้น
9946621.9 วช. ฉ4Main Libraryดูที่ชั้น
10003621.9 วช. ฉ5Main Libraryดูที่ชั้น
10004621.9 วช. ฉ7Main Libraryดูที่ชั้น
10005621.9 วช. ฉ6Main Libraryดูที่ชั้น
10006621.9 วช. ฉ7Main Libraryดูที่ชั้น
10007621.9 วช. ฉ8Main Libraryดูที่ชั้น
23263621.9 วช. ฉ9Main Libraryดูที่ชั้น
23264621.9 วช. ฉ10Main Libraryดูที่ชั้น
23265621.9 วช. ฉ11Main Libraryดูที่ชั้น
23266621.9 วช. ฉ4Main Libraryดูที่ชั้น
23267621.9 วช. ฉ12Main Libraryดูที่ชั้น
25767621.9 วช. ฉ14Main Libraryดูที่ชั้น
ข้อมูลหนังสือเพิ่มเติม
จุดมุ่งหมายของการออกแบบเครื่องมือ ชนิดและหน้าที่ของจิ๊กและฟิกซ์เจอร์